Lekarz stomatologii,
Specjalista Chirurgii Stomatologicznej

Ewa Piskorz

Dyplom lekarza-dentysty uzyskałam w 2011 roku w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Staż podyplomowy odbywałam w Przychodni Stomatologii Dzieci i Młodzieży Juniordent II oraz Samodzielnym Publicznym Zespole Lecznictwa Otwartego w Wieliczce.

Po uzyskaniu najlepszego w Małopolsce wyniku Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego rozpoczęłam specjalizację z chirurgii stomatologicznej na Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera, którą kontynuuję w Konsultacyjnej Poradni Chirurgii Stomatologicznej Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej im. Z. Żaka w Krakowie.

Moje zainteresowania obejmują ponadto stomatologię zachowawczą i endodoncję.

W pracy do każdego pacjenta podchodzę z profesjonalizmem i życzliwością.