Diagnostyka radiologiczna

Jak przeprowadzamy diagnostykę radiologiczną?

Precyzyjna diagnostyka radiologiczna jest niezbędna do przeprowadzenia prawidłowego leczenia. Dysponujemy nowoczesnym cyfrowym sprzętem radiologicznym wspomaganym przez systemy komputerowe dające bogate spektrum możliwości obrazowania stanu uzębienia, morfologii stawów skroniowo-żuchwowych i zatok. W zakresie diagnostyki oferujemy aparat pantomograficzny z cefalostatem do wykonywania zdjęć cefalometrycznych, oraz systemy radiowizjografii pozwalające ograniczyć precyzyjnie dawkę promieniowania rentgenowskiego na poziomie setnych części dawki tradycyjnego RTG.