Zabiegi implantacyjne

Na czym polegają zabiegi implantacyjne ?

Implant jest tytanową śrubą wprowadzana w miejsce brakującego zęba, zastępując jego korzeń. Do implantu po okresie gojenia dołączany jest łącznik. Dopiero na łącznik zamocowana zostaje korona, która pod względem estetycznym i funkcjonalnym zastępuje ząb.

Implanty można stosować zarówno do odbudowy pojedynczych braków zębowych jak i w przypadkach braku wielu zębów lub też dla stabilizacji protez ruchomych odtwarzających uzębienie w bezzębiu, co eliminuje problemy związane z ich utrzymaniem na podłożu. W przypadku zastosowania implantów nie ma konieczności szlifowania sąsiadujących z luką zębów jak w przypadku konwencjonalnych mostów czy koron.

Implant umieszczony w kości zapobiega jej zanikowi i zapadaniu się wyrostka zębodołowego, co z kolei może prowadzi do zapadania warg policzków, obniżenia wysokości zwarciowej i tworzenia się zmarszczek wokół ust i pogłębiania się bruzd nosowo-wargowych co nadaje twarzy starczego wyglądu.

Oferujemy również korony pełnoceramiczne.