Ortodoncja

Na czym polega leczenie ortodontyczne?

Leczenie ortodontyczne polega na uszeregowaniu zębów zgodnie z zasadami biomechaniki, aby polepszyć albo przywrócić prawidłowe kontakty zgryzowe, a co za tym idzie estetykę. Przywrócenie równowagi w układzie stomatognatycznym, poprzez wyeliminowanie wady zgryzu, ma korzystny aspekt ogólnoustrojowy.

Wizyta konsultacyjna wiąże się ze zbadaniem pacjenta, zebraniem wywiadu, pobraniem wycisków na modele diagnostyczne, wykonaniem zdjęć: pantomograficznego oraz cefalometrycznego, a także z wykonaniem dokumentacji fotograficznej.

Na kolejnej wizycie przestawiany jest pacjentowi plan leczenia wraz z kosztorysem, który może obejmować aparty cienkołukowe, składające się z zamków naklejanych na zęby, ligatur i łuków.

Leczenie trwa średnio +/- 2 lata, a wizyty kontrolne odbywają się co 6 tygodni, w zależności od potrzeb leczniczych. Podczas wizyt kontrolnych wymieniane są elementy aktywne jak łuki, klamry, ligatury druciane, gumki, łańcuszki czy sprężyny. Może zajść konieczność zastosowania aparatu grubołukowego montowanego na pierścieniach na zębach trzonowych w celu wzmocnienia zakotwienia, czy też zastosowania implantów ortodontycznych.Wszystko uzależnione jest od indywidualnych potrzeb pacjenta.