Etap pośredni rehabilitacji protetycznej pacjenta

Etap pośredni rehabilitacji protetycznej pacjenta, po osadzeniu docelowo koron całoceramicznych w szczęce, zamontowania terapeutyczne, nawoskowanie łuku dolnego – w celu adaptacji pacjenta do nowej wysokości zwarciowej.

Zobacz inne przykłady leczenia